Japan (VIDEO)

 

Un progetto di Meraviglia Paper

Con Japan National Tourism Organization (JNTO)

Tokyo, Kanazawa, Tsurugi, Kyoto, Okayama, Mimasaka, Uwajima, Beppu, Kurokawa Onsen, Mount Aso, Fukuoka

Regia e fotografia Luca De Santis

Musica Edistant

Un ringraziamento speciale a Koji Takahashi, Ikuko Nagao, Chihiro Doi

 

 

Explore more Tokyo

Back to site top